LOADING

Type to search

Tolls and tunnels

Diaľnica Autobrennero v Taliansku teraz podporuje iniciatívu pre URBANPASS

Aby vyšli v ústrety zákazníkom využívajúcim diaľnicu A22, Autobrennero v Taliansku vyvinula iniciatívu pre zníženie nákladov tzv. „URBANPASS“, ktorá poskytuje 100% zľavu z mýta všetkým zákazníkom Telepassu vo vymedzenom definovanom čase.

Podrobnosti o tejto iniciatíve uvádzame nižšie:

  • Dátum nadobudnutia platnosti: 1.11.2019.
  • Trvanie: plánované na 12 mesiacov.
  • Postup aktivácie: v “ Centro Servizi Trento Nord“. Aktivácia sa musí vykonať pre každú zmluvu pre Telepass (kamiónová spoločnosť).
  • Príslušné trasy: sever Trenta – Juh Trenta (obidva smery), stred Trenta – sever Trento (obidva smery), stred Trento – Trento juh.
  • Časy a dni – doba platnosti: od pondelka do piatku (okrem sviatkov) od 06:00 do 9:00 a od 17:00 do 20:00 pm.
  • Zníženie cestovného na uvedených trasách: 100%.
  • Typ transakcií, na ktoré sa vzťahuje zľava: iba transakcie uskutočnené so zariadením Telepass.
  • Triedy vozidiel: všetky triedy.
Tags:

You Might also Like

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *