LOADING

Type to search

Minimum wages

Prvý „Cestný balíček (Balík mobility)“: dohoda s Radou ministrov dopravy EÚ

Pierre Gauthier 10/12/2018

Po 14 hodinách diskusií, ktoré sa začali pred 18 mesiacmi, v rámci Európskej rady pre dopravu došlo k politickej dohode o „Cestnom balíčku“.

Táto dohoda sa vzťahuje na niekoľko citlivých sociálnych a trhových otázok súvisiacich s „Cestným balíčkom“.

Rokovania o vysielaných vodičoch boli uzavreté dohodou o uplatňovaní vysielacích práv pre sektor dopravy v celej Európe, v súčasnosti sa uplatňuje iba v odvetví

dopravy prostredníctvom vnútroštátnej legislatívy v niekoľkých krajinách, ako sú Francúzsko, Nemecko, Taliansko a Rakúsko.

Explicitné vyňatie tranzitu a bilaterálnych prepráv z uplatňovania smernice o vysielaní pracovníkov s dodatočnými operáciami bez ďalšieho geografického obmedzenia.

Táto politická dohoda sa vzťahuje aj na pravidlá stanovené pre týždenný odpočinok, ktorý bude zakázaný v kabíne nákladných automobilov.

Vodiči budú mať tiež väčšie práva, okrem práva, ktoré sa dotýka pravidelného návratu do krajiny svojho pôvodu – dopravca bude musieť organizovať harmonogram práce vodičov takým spôsobom, aby sa mohli vrátiť každé štyri týždne alebo každé tri týždne, ak vodič čerpá dva skrátené týždenné odpočinky po sebe. S cieľom zabezpečiť primerané pracovné podmienky pre vodičov musí byť pravidelný týždenný odpočinok strávený mimo kabíny.

Dohoda posilní rámec kabotáže zavedením čakacej doby 5 dní medzi dvoma obdobiami kabotáže.

Táto dohoda posilní aj možnosti kontroly so zrýchlením procesu zavedenia inteligentného tachografu – do roku 2022 by všetky nové vozidlá mali byť vybavené inteligentným tachografom a do roku 2024 by mali byť tachografom vybavené všetky vozidlá nad 3,5 t ( pôvodne navrhovaný dátum pre vybavenie vozidiel tachografom bol rok 2034).

V prípade ďalších otázok vzťahujúcich sa na vyššie uvedenú politickú dohodu alebo o zastupiteľskom systéme služby VIALTIS pre minimálnu mzdu nás prosím kontaktujte.contact us

Tags:

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *