LOADING

Type to search

Minimum wages

Francuska płaca minimalna w 2020 roku

Z dniem 1 stycznia 2020 r. stawka płacy minimalnej brutto (SMIC) wzrośnie o 1,20%. Oznacza to zmianę stawki godzinowej z 10,03 € na 10,15 €.

Wzrost ten wynika z inflacji wynoszącej 0,70% oraz wzrostu wynagrodzeń pracowników o 0,50%, co daje łącznie + 1,20%. Zmiany tej nie należy uważać za impuls ze strony rządu, lecz automatyczną rewaluację. To przeszacowanie jest zatem nieco powyżej inflacji, w ujęciu rocznym o 1% (opublikowane przez INSEE w listopadzie 2019 r.).

Od 1 stycznia 2020 r., na wszystkich nowych certyfikatach delegowania kierowców należy zastosować stawkę nie niższą niż minimalna stawka godzinowa obowiązująca w tym dniu. Zgodnie z kwalifikacją oddelegowanego kierowcy, dla współczynników, dla których stawka godzinowa jest już wyższa niż stawka minimalna (dla współczynnika 138 M wynosi już 10,15 EUR, a 150 M wynosi 10,39 EUR), stosowana stawka będzie nadal obowiązywać.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *