LOADING

Type to search

Minimum wages

Mинимална работна заплата за франция 2020

На 1 януари 2020 г. брутната минимална работна заплата (SMIC) ще нарасне + 1,20%. Това означава, че часовата ставка ще се промени от 10,03 € на 10,15 €.

Увеличението се основава на 0,70% от инфлацията и половин процент от увеличението на заплатите на работниците и служителите или 0,50% за общо до + 1,20%. Това увеличение не трябва да се счита за продиктувано от страна на правителството, а за автоматична преоценка. Следователно тази преоценка е малко над инфлацията при годишна норма от + 1% (публикувана от INSEE за месец ноември 2019 г.)

В контекста на международния транспорт, считано от 1 януари 2020 г., за всички нови сертификати за осчетоводяване на минималната ставка, която се прилага, не трябва да бъде по-ниска от минималната почасова ставка, която е в сила от тази дата. Според квалификацията на командирования водач коефициентите, за които часовата ставка вече е по-висока от минималната ставка (коеф. 138M е вече 10,15 €, а коеф. 150M е 10,39 €), използваната норма ще продължи да се прилага.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *