LOADING

Type to search

Uncategorized @bg

Нова регулация относно изключенията за тол такси в Германия за превозни средсва на природен газ.

Превозните средства на природен газ са освободени от тол такси в Германия , считано от 1 Януари 2020г (MAUT)

Отпадането на тол таксите е валидно до 31 Декември 2020г.Федералния офис за превозването на стоки(BAG) определи изискванията за отпадането на тол тксите. Двигателят трябва да се захранва от NG (природен газ), CNG (сгъстен природен газ) или LNG (втечнен природен газ).

Допустими са и бивалентни двигатели, при което задвижването на природен газ трябва да бъде преобладавщо при норманото използване на првозното средство. Съответните подкрепящи документи, доказващи, че природният газ се използва предимно в двигателя, трябва да бъдат на разположение при поискване.

За повече подробности и информация как да регистрирате товарен автомобил за освобождаване от тол такси в Германия, моля, посетете уебсайта www.toll-collect.de

Допълнително от 1 октомври 2019 г. Vialtis е информиран, че Федералната служба за превоз на стоки (BAG) има допълнителни изисквания за освобождаването:

  • бивалентните превозни средства за природен газ ще се възползват от голямото изключение само ако могат да демонстрират минимален обем на резервоара за природен газ от 300 литра или 115 кг. LNG.
  • Aко е demonstratiran този минимален обем, се приема, че природният газ се използва предимно за нормалната работа на превозното средство.
  • Тази презумпция може да бъде опровергана в отделни случаи от Федералната служба за превоз на стоки (BAG).
  • бивалентни превозни средства на природен газ с по-малък от минималния обем резервоари (300 литра или 115 кг втечнен природен газ) няма да бъдат регистрирани като Toll Collect без такса.
  • Заявления, подадени преди 1 октомври 2019 г., които не отговарят на изискванията за минимален обем, ще бъдат анулирани.
  • Превозните средства, захранвани с пропан-бутан (втечнен нефтен газ), не се освобождават от пътната такса.

Допълнително от 1 октомври 2019 г. Vialtis е информиран, че Федералната служба за превоз на стоки (BAG) има допълнителни изисквания за освобождаването:

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *