LOADING

Type to search

Uncategorized @sk

Nová regulácia výnimky z mýta pre vozidlá na zemný plyn v Nemecku

Od 1. januára 2019 sú vozidlá na zemný plyn oslobodené od platenia mýta v Nemecku (MAUT)

Výnimka platí do 31. decembra 2020. Federálny úrad pre nákladnú dopravu (BAG) teraz stanovil požiadavky na oslobodenie od dane. Motor musí byť poháňaný buď NG (zemný plyn), CNG (stlačený zemný plyn) alebo LNG (skvapalnený zemný plyn).

Sú možné bivalentné motory, v takom prípade musí jednoznačne prevládať podiel zemného plynu používaný v normálnej prevádzke vozidla. Na požiadanie musia byť k dispozícii príslušné podporné dokumenty preukazujúce, že v motore sa prevažne používa zemný plyn.

Ďalšie podrobnejšie informácie o tom, ako zaregistrovať nákladné vozidlo v Nemecku pre vyššie uvedenú výnimku nájdete na nasledovnej webovej stránke www.toll-collect.de

Okrem vyššie uvedeného od 1. októbra 2019 spoločnosť Vialtis bola informovaná, že Spolkový úrad pre prepravu tovaru (BAG) stanovil aj ďalšie požiadavky na oslobodenie/udelenie výnimky:

  • Na bivalentné vozidlá na zemný plyn sa bude vzťahovať výnimka z mýta, iba ak môžu preukázať minimálny objem nádrže na zemný plyn (veľká nádrž alebo menšie kombinované nádrže) 300 litrov alebo 115 kg LNG.
  • Ak sa preukáže tento minimálny objem, predpokladá sa, že sa zemný plyn používa prevažne na bežnú prevádzku vozidla.
  • Túto domnienku môže v jednotlivých prípadoch vyvrátiť Spolkový úrad pre prepravu tovaru (BAG).
  • Bivalentné vozidlá na zemný plyn s menej ako minimálnym objemom nádrží (300 litrov alebo 115 kg LNG) nebudú spoločnosťou Toll Collect zaregistrované ako bezplatné.
  • Žiadosti uzatvorené pred 1. októbrom 2019, ktoré nespĺňajú požiadavky na minimálny objem, budú zrušené.
  • Vozidlá poháňané LPG (skvapalnený ropný plyn) nie sú vyňaté z mýta.

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa vyššie uvedeného, neváhajte kontaktovať miestnu kanceláriu Vialtis.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *