LOADING

Type to search

Uncategorized @sk

NOVÉ HODINOVÉ SADZBY VO FRANZÚZSKU A VYŠŠIE SANKCIE ZA PORUŠENIE zákona „LOI MACRON“

Yann Gauthier 22/10/2018

Nové hodinové sadzby vo Francúzsku

Francúzsky úradný vestník zverejnil dňa 20. septembra 2018 úpravu zmien a doplnenie dohody uzatvorenej v rámci národnej kolektívnej zmluvy pre cestnú dopravu.

Dohoda zverejnená dňa 6. marca 2018 bola zameraná na prehodnotenie konvenčných odmien.

Odteraz sú platné hodinové sadzby, uvádzané v deklarácii pri vysielaní pracovníkov a sú nasledovné:

Dohoda zo dňa 6. marca 2018 o prehodnotení konvenčných odmien

Vyslaní pracovníci a zamestnanci administratívnych úradov. Hodinové sadzby k 1. aprílu 2018 (v eurách).

Kompenzácie za nedeľu a odpracované sviatky:

  • odpracovaný pracovný čas menej ako 3 hodiny: 10,22 €;
  • odpracovaný pracovný čas rovný alebo dlhší ako 3 hodiny: 23,77 €.

Vyššie sankcie za porušenie zákona „Loi Macron“

Francúzsky úradný vestník uverejnil dňa 6. septembra 2018 „Zákon č. 2018-771 z 5. septembra 2018 – kapitola III: Opatrenia týkajúce sa vysielania pracovníkov a boja proti nelegálnej práci“, ktoré zavádza vyššie sankcie za porušenie ustanovení o vysielaní pracovníkov.” which introduces higher penalties for violation of provisions on the posting of workers.

Loi Macron finesV prípade nedodržania jednej z povinností uvedených v čl. 1262-2-1, čl. L. 1263-4-4 alebo čl. L. 1263-7 výška pokuty môže dosiahnuť až 4 000 EUR na vyslaného pracovníka a až 8 000 EUR v prípade opakovaných porušení zákona do dvoch rokov odo dňa oznámenia prvej pokuty. Podľa zákona, celková výška sankcií nesmie presiahnuť 500 000 EUR.

Tieto sankcie sa nebudú uplatňovať na dopravcov pred uverejnením vyhlášky vo francúzskom úradnom vestníku.

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *