LOADING

Type to search

Bez kategorii

Nowe regulacje dotyczące zwolnienia z opłat drogowych dla pojazdów napędzanych gazem ziemnym w Niemc

Od 1 stycznia 2019 r. pojazdy napędzane gazem ziemnym są zwolnione z opłat drogowych w Niemczech (MAUT)

Zwolnienie obowiązuje do 31 grudnia 2020 r. Federalny Urząd Transportu Towarowego (BAG) określił wymagania dotyczące zwolnienia z opłaty drogowej. Silnik musi być napędzany gazem ziemnym (NG), CNG (sprężonym gazem ziemnym) lub LNG (skroplonym gazem ziemnym).

Dotyczy to również spojazdów dwupaliwowych w przypadku, gdy wykorzystanie gazu ziemnego podczas normalnej eksploatacji jest wyraźnie dominujące. Należy to poświadczyć odpowiednimi dokumentami.

Więcej informacji na temat rejestrowania pojazdu jako zwolnionego z opłat drogowych w Niemczech można znaleźć na stronie internetowej www.toll-collect.de

Ponadto 1 października 2019 r. Federalny Urząd Transportu Towarowego (BAG) określił dodatkowe wymagania dotyczące zwolnienia:

  • pojazdy dwupaliwowe mogą zostać zwolnione z opłaty za przejazd tylko wtedy, gdy zostanie wykazana minimalna objętość zbiornika gazu ziemnego (duży zbiornik lub mniejsze zbiorniki kombinowane) 300 litrów lub 115 kg LNG;
  • jeżeli wykazano tę minimalną objętość, zakłada się, że głównie gaz ziemny jest wykorzystywany do eksploatacji pojazdu;
  • założenie to może zostać obalone w indywidualnych przypadkach przez Federalny Urząd Transportu Towarowego (BAG);
  • pojazdy dwupaliwowe o minimalnej pojemności zbiorników (300 litrów lub 115 kg LNG) nie zostaną zarejestrowane przez Toll Collect jako zwolnione z opłat;
  • wnioski wypełnione przed 1 października 2019 r., które nie spełniają wymagań dotyczących minimalnej obiętości, zostaną anulowane;.
  • pojazdy napędzane LPG (skroplony gaz ropopochodny) nie są zwolnione z opłaty za przejazd.

W razie pytań, prosimy o kontakt.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *