LOADING

Type to search

Płace minimalne

Po Twojej stronie pomaga ci przestrzegać skomplikowanych europejskich przepisów dotyczących minimalnych płac.

Od 2016 r. Randki Międzynarodowe firmy transportowe wysyłające Kierowców Do niektórych krajów EUROPEJSKICH SA zobowiązane Do wyznaczenia lokalnego przedstawiciela, Który Jako działa pośrednik i zapewnia kontrolerom państwowym (Policji, urzędnikom konsumenckim itp.) Wymagane informacje W LUB žádá niezbędnych Informacji dodatkowych zrobić Zagranicznego podpis Transportu. czytaj dalej, aby uzyskać więcej informacji i zaleceń dotyczących płace minimalne

Austria, Belgia, Dania, Francja, Niemcy, Włochy, Luksemburg, Norwegia i Szwecja podpisały wspólny plan stworzenia minimalnego wynagrodzenia za pracę w transporcie międzynarodowym dla całej Europy oraz kilka innych przepisów mających na celu uniknięcie nieuczciwej konkurencji i oszustw.

Komisja Europejska wycofała francuskie i niemieckie przepisy dotyczące płac minimalnych w 2016 r.


   Co musisz wiedzieć, aby przestrzegać przepisów każdego kraju?

 • Obowiązkowe jest wyznaczenie lokalnego przedstawiciela w niektórych krajach w celu nawiązania współpracy z właściwymi organami w przypadku kontroli (sprawdź mapę)
  W niektórych przypadkach będziesz musiał dostarczyć swojemu agentowi całą niezbędną dokumentację przetłumaczoną na lokalne języki (umowa o pracę, paski wypłat, karty czasu pracy, dokumenty potwierdzające wypłatę wynagrodzenia …).
  Będziesz musiał złożyć oświadczenie z wyprzedzeniem, w którym określone zostaną szczegółowe informacje na temat oddelegowanych pracowników przed datą przesiedlenia.

Płace minimalne


 

Jakie obowiązki VIALTIS są reprezentatywne?

 • VIALTIS będzie pośrednikiem dla inspekcji pracy, departamentów policji, departamentów podatkowych i celnych, a także dostarczy im wymagane dokumenty.
  VIALTIS złoŜy dokumenty i będzie je przechowywać we wskazanych powyŜej organach.
  VIALTIS będzie przechowywać dokumenty od daty opublikowania pracownika i przez okres wymagany przez władze.
  Kliknij kraj, do którego należy przejść i uzyskać więcej informacji.

Back home

Termin „płaca minimalna” odnosi się do różnych ograniczeń prawnych dotyczących najniższej stawki płaconej przez pracodawców pracownikom, regulowanej formalnym prawem lub statutem.